מתוך אתר משרד הכלכלה/אגודות שיתופיות : יישוב מחלוקות באגודות שיתופיות – ניהול הליך גישור טרם פנייה להליך שיפוטי במסגרת בוררות או בית משפט – גילוי דעת

נוכח האופי המיוחד של האגודות השיתופיות והיחסים המיוחדים בין האגודה לחבריה וחברותיה, נודעת
חשיבות מיוחדת לדרך יישוב הסכסוכים.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mediation-process-between-cooperative-disclosure

דילוג לתוכן